CEVRAMOK

Virtuální výuka

Anotace

Virtuální výuka představuje nový směr výzkumu o oblasti vzdělávání. V našem případě se v současnosti zaměřujeme na možnosti využití technologie aktivní stereoprojekce při vzdálené výuce a videokonferenci. Pro implementaci aktivní stereoprojekce do výuky využíváme Mobilní stereoskopický systém (MOSTES) díky kterému můžeme aplikovat tuto technologii na středně velkou skupinu studentů (do 50 osob).

Výuka pomocí technologie virtuální reality má několik základních výhod:

  1. Vyšší motivace studentů (u mladých lidí je prokázán vyšší zájem o moderní technologie při výuce).
  2. Zvýšení pozornosti studentů (v případě využití např. Head Mounted Display je rušivost jiných zrakových vjemů snížena na minimum a studenti se plně věnují probíhající výuce. Při využití brýlí některé rušivé zrakové vjemy mohou přetrvávat, zvýšení pozornosti záleží na konstrukci jednotlivých typů brýlí).
  3. Zvýšení nezávislosti studentů (studenti podle sociologických průzkumů dávají přednost ne-autoritativní výuce, ale pedagoga spíše vyhledávají jako průvodce popř. rádce v problematice). 
  4. Zvýšení samostatnosti při rozhodování (studenti mají možnost využít variantní scénáře při kterých se musí samostatně rozhodovat).

Lidé:

  • Tomáš Oršulák
  • Martin Balej
  • Pavel Raška

Studenti

  • Jana Ceeová
     
EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL