CEVRAMOK

Výuka

V rámci centra probíhá výuka studentů univerzity, školení a semináře pro širokou a odbornou veřejnost zaměřené na 3D modelování a virtuální realitu. Výuka studentů probíhá prezenční formou nebo e-learningem. Oblíbenou formou seminářů je výjezd s mobilní stereoskopickou jednotkou mimo centrum.

Leták ESF

 

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL