CEVRAMOK

Publicita

Centrum se snaží popularizovat problematiku virtuální reality prostřednictvím médií a propagačních materiálů.

bannery:

banner - GEOGRAFIE, autor: Oršulák banner - LSRU, autor: Oršulák, Raška banner - GEOSCAPE, autor: Oršulák, Raška banner - CEVRAMOK, autor: Oršulák banner - PUBLIKACE KATEDRY GEOGRAFIE, autor: Oršulák banner - PROJEKT, autor: Oršulák

Bannery I., autor: Oršulák Bannery III., autor: Oršulák Bannery II., autor: Oršulák

popup panel:

popup - CEVRAMOK, autor: Oršulák

letáky:

Leták ESF, autor: Oršulák

webové stránky:

Webový server města MOST

Návštěva Centra pro virtuální realitu 3D GIS - Ústí nad Labem (10.2.2010)

GEO SERVER 11.ZŠ MOST

Navštívili jsme CEVRAMOK

Webový sever PřF UJEP

Slavností otevření CEVRAMOK - 27.11.2009

Wikipedie

Katedra geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Geoinformatika

noviny a časopisy:

Metropol č.8/2011

Informace České geografické společnosti - č. 27

Zpravodaj UJEP 6/2009 (Virtuální realita v Ústí nad Labem – informační zpráva)

Zpravodaj UJEP Speciál 1/2009 (Mapa s umístěním CEVRAMOK a katedry geografie)

Videa:

  

 

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL