CEVRAMOK

Projekty

2009

Projekt MŠMT / OP VK 2.2 „Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce“ (řešitel T. Oršulák)

Projekt FRVŠ A „Vytvoření laboratoře geostatistiky a 3D modelování“ (řešitel J. Anděl)

Projekt FRVŠ F „Inovace předmětu Geoinformatika“ (řešitel T. Oršulák)

Projekt MŠMT / OP VK 3.2 „To je věda, seznamte se - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.“ (řešitel A. Chvátalová)

Projekt RP MŠMT „Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2008 -2013“ (řešitel T. Oršulák)

2008

RP MŠMT „Zabezpečení nových studijních oborů formou inovace a rozvoje přístrojového vybavení na UJEP“ (řešitel T. Oršulák)

Články, postery

ORŠULÁK, T., RAŠKA, P. Geovisualisation of an Urban Landscape Development: Application to Participatory Regional Planning: Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Urban and Landscape Perspectives , Vol. 7. ISBN: 978-90-481-3051-1. Springer 2009.

Oršulák, T., Raška, P., Suchevič, S. (2007): Rekonstrukční vícerozměrná geovizualizace městských krajin: příkladová studie a perspektivy. Historická geografie 34, HÚ AV ČR, Praha, s. 334-350 ISSN 0323-0988

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL