CEVRAMOK

Výzkum

Výzkum centra je zaměřen především na implementaci problematiky virtuální reality a 3D modelování do geografického výzkumu krajiny, plánování krajiny a uplatnění výsledků výzkumu ve spolupráci s aplikační sférou.

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL