CEVRAMOK

O centru

Anketa

Je pro Vás 3D modelování užitečné?

Ano

1697 (31.9 %)

Nemám s modelováním zkušenosti.

1142 (21.4 %)

Nevím

1342 (25.2 %)

Ne

1144 (21.5 %)

Centrum bylo založené v roce 2008 katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Srdcem centra je CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), systém na vytváření interaktivní immersivní virtuální reality, kterou můžete využít např. v oblastech: budoucí scénáře krajiny, životní prostředí, architektura, molekulární vizualizace, hydrometeorologie, vzdělávání, zábava.

Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny (CEVRAMOK) je interdisciplinární vědeckovýzkumné a vzdělávací pracoviště zaměřené v oblasti výzkumu na implementaci problematiky virtuální reality a 3D modelování do geografického výzkumu krajiny, plánování krajiny a v oblasti vzdělávání na osvětu a popularizaci této problematiky. Centrum bylo založené v roce 2008 katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Srdcem centra je CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), systém na vytváření interaktivní immersivní virtuální reality, kterou můžete využít např. v oblastech: budoucí scénáře krajiny, životní prostředí, architektura, molekulární vizualizace, hydrometeorologie, vzdělávání, zábava.

Historie

GIS experti z 11. ZŠ navštívili Centrum pro virtuální realituPrvní práce, která se uceleněji věnovala problematice modelů reliéfu, byla vydána v roce 1999 - Digitální modely reliéfu a jejich využití na příkladu Doupovské pahorkatiny. Modely reliéfu byly zpracované v programu Surfer a ve spolupráci s firmou Datasystem Teplice v programu Atlas DMT. V následujících letech bylo vydáno ve sbornících a předneseno na mezinárodních konferencích několik příspěvků na téma 3D modelování krajiny. V roce 2001 katedra zakoupila přední český software Atlas DMT 3.8, který byl primárně zaměřen na práci s 3-rozměrnými daty. Ve stejném roce se rozšířila i datová základna katedry o výšková data DMR 2 (DVD) od tehdejšího Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. V roce 2005 katedra zakoupila nadstavby ArcGIS - 3d Analyst, která je již profesionálním softwarem na světové úrovni umožňující 3D modelování. Posledním softwarovým přírůstkem je program Cinema 4D od firmy Maxon umožňující realistické modely krajiny.

Od roku 2005 byla snaha vybudovat CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), která v roce 2008 vyústila ve vybudování současného centra.

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL