CEVRAMOK

Ubytování

V Ústí nad Labem je možné využít několik kategorií ubytování. Jeden z nejlevnějších způsobů pouze v letním období je ubytování na vysokoškolských kolejích – Klíše (http://skm.ujep.cz).

V jiných případech je vhodné využít ubytovací servery např.:

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL