CEVRAMOK

Rezervace

Registrační formulář ke stažení (PDF)

Podmínky využití

Před návštěvou centra je nutné domluvit emilem nebo telefonicky. U vchodu zazvoníte na zvonek UJEP a služba Vám dojde otevřít.

Požadujeme

 Rozhodli jste se využít jednu z nejmoderněji zařízených laboratoří v CR zaměřené na využití virtuální realitu. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat určitá pravidla při využívání laboratoře. Pro samostatnou práci v centru je nutné splnit tři podmínky:

  1. Vyplnění vstupní žádosti do centra a její potvrzení vedoucím centra, včetně uhrazení provozních nákladů (vyjma případů osvobozených uhrazení nákladů).
  2. Zúčastnit se zaškolení pro práci v centru.
  3. Nepořizovat fotografickou/video-dokumentaci bez potvrzení vedoucího centra.

Pro všechny návštěvy/studenty/akademické pracovníky platí podmínka dodržování BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (Požární ochrany).

Očekáváme 

Od uživatelů centra očekáváme a oceňujeme následnou propagaci centra v publikacích a orální prezentaci výsledků spojených s užíváním zařízení centra.

Nabízíme

Možnost pracovat v jedné z nejmodernějších laboratoří v České republice a celé Střední a Východní Evropě.


Rezervace

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL