CEVRAMOK

Přísečnice

Projekt vizualizace zaniklé obce Přísečnice vzniká ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově.

Byly spuštěn nové stránky http://prisecnice.geograf.cz.

Přísečnice - poster

Hlavním tématem práce je tvorba metodiky zaměřené na analýzu 3D vizualizace podoby zaniklé obce jako nové formy vizualizace krajiny s cílem obnovení specifického typu paměti krajiny-regionální identity v případové studii – obec Přísečnice. Dílčími cíli je analýza důvodů zániku a prostorového rozmístění těchto obcí v Česku a v zahraničí dále se zaměřením na specifika oblasti SZ Čech, geografická charakteristika modelové oblasti a její historický vývoj (včetně urbánního), vytvoření 3D modelu krajiny modelové oblasti a jeho prezentace veřejnosti přístupnou formou.

Metodika tvorby modelu se bude opírat především o analýzu zdrojů uložených v archivech, muzeích a knihovnách v Západních a Severozápadních Čechách, dále bude provedena multitemporální vícerozměrný rekonstrukční 3D model obce. 

Postup řešení:

  1. Analýza zdrojů, jejich digitalizace a katalogizace;
  2. Výběr vhodných metod pro tvorbu modelu a jeho vizualizaci pro účely projektu a cílovou skupinu;
  3. Zpracování modelu, jeho ověření a vizualizace;
  4. Představení modelu zástupcům muzea a krajanského spolku ve Frankfurtu nad Mohanem;
  5. Zveřejnění modelu na internetu a v médiích.

Projektový tým:

  • Jana Ceeová
  • Adam Javorčák
  • Lukáš Zedníček
  • ...

Projekt je zčásti finančně podporován IGA UJEP v Ústí nad Labem. Za podporu děkujeme.

Panorama - Přísečnice

Fotogalerie

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL