CEVRAMOK

Financování

Vybavení a provoz centra je finančně podporován Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a granty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropské Unie.

Financování v roce 2009:

MŠMT RP - 1 580 tis. Kč (nákup zařízení)

MŠMT FRVŠ A – 1 100 tis. Kč (nákup zařízení)

MŠMT FRVŠ F – 70 tis. Kč (inovace výuky)

MŠMT / OP VK 2.2 – 800 tis. Kč (provoz centra, nákup zařízení, inovace výuky)

Financování v roce 2008:

RP MŠMT – 300 tis. Kč (nákup zařízení)

FRIM PřF UJEP – 1 800 tis. Kč (nákup zařízení)

V dlouhodobém horizontu předpokládáme hrazení části vybavení a provozu z výsledků spolupráce s aplikační sférou.

Pokud se chcete podílet na financování vybavení popř. pořádání konkrétní akce kontaktujte nás na adrese:

CEVRAMOK
Katedra geografie
PřF UJEP v Ústí nad Labem

U Panského dvora 986/3
400 96 Ústí nad Labem
E-mail: tomas.orsulak@ujep.cz
Tel.: 00420475283142
Mob.: 00420777881975

Oznámení o Vaší podpoře (např. formou loga, apod.) je možné umístit na prezentačních materiálech centra nebo v seminářích a dalších akcích pro širokou a odbornou veřejnost.

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL