CEVRAMOK

Návštěvy

únor 2010

listopad 2009

  • studenti Gymnázia Litoměřice
  • studenti FSE UJEP

květen 2009

  • Západočeská univerzita Plzeň
  • Masarykova univerzita  Brno
  • Technická univerzita Liberec
EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL