CEVRAMOK

Kontakt

 

 CEVRAMOK

Katedra geografie
PřF Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Klíšská 28, 400 96 Ústí nad Labem
E-mail: martin.dolejs@atlas.cz
Tel.: 00420475283167

 

 

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL