CEVRAMOK

Kudy k nám

Z Hlavního vlakového nádraží

Vyjdete před vlakové nádraží, přejdete silnici a půjdete ulicí V Jirchářích až na její konec k ulici Hrnčířské, která navazuje již na Mírové náměstí. Nastoupíte na autobus č. 3 resp. č. 17 a vystoupíte na zastávce Klíše-Kaufland (5. zastávka) resp. na zastávce V Besídkách (5. zastávka). V případě cesty autobusem č. 3 je nutné se vrátit ve směru příjezdu autobusu na křižovatku, kde zabočíte doprava a cca po 100 m po levé straně je sídlo centrum. V případě cesty autobusem č. 17 půjdete směrem dolů k nejbližší křižovatce a pod sebou vlevo uvidíte budovy, kde sídlí centrum.

Ústí nad Labem - hlavní nádraží

Ze Západního vlakového nádraží

Musíte vyjít na hlavní silnici (směrem za nádražím). V případě cesty trolejbusem nastoupíte na zastávce Západní nádraží ČD a vystoupíte na zastávce Divadlo, kde musíte přestoupit na autobus č. 3 resp. č. 17. Zastávky autobusů se nacházejí přibližně o 100 směrem přes ulici. Nastoupíte na autobus č. 3 resp. č. 17 a vystoupíte na zastávce Klíše-Kaufland (3. zastávka) resp. na zastávce V Besídkách (3. zastávka).V případě cesty autobusem č. 3 je nutné se vrátit ve směru příjezdu autobusu na křižovatku, kde zabočíte doprava a cca po 100 m po levé straně je sídlo centrum. V případě cesty autobusem č. 17 půjdete směrem dolů k nejbližší křižovatce a pod sebou vlevo uvidíte budovy, kde sídlí centrum.

Ústí nad Labem - Západní nádraží

Z autobusového nádraží 

Vystoupíte před autobusové nádraží a směrem přes ulici nalevo (za rohem budovy) se nachází zastávka autobusu č. 3 resp. č. 17. Nastoupíte na autobus č. 3 resp. č. 17 a vystoupíte na zastávce Klíše-Kaufland (3. zastávka) resp. na zastávce V Besídkách (3. zastávka). V případě cesty autobusem č. 3 je nutné se vrátit ve směru příjezdu autobusu na křižovatku, kde zabočíte doprava a cca po 100 m po levé straně je sídlo centrum. V případě cesty autobusem č. 17 půjdete směrem dolů k nejbližší křižovatce a pod sebou vlevo uvidíte budovy, kde sídlí centrum.

Automobilem s GPS

S GPS můžete nastavit Klíšskou ulici. Při příjezdu máte po pravé straně (v případě cesty směrem do kopce) veřejné neplacené/nehlídané parkoviště. Vchod do budovy je z levé strany při pohledu od parkoviště směrem nahoru.

Automobilem bez GPS

Doporučujeme pro všechny směry využít plánovače tras (http://www.mapy.cz, http://maps.google.cz, http://www.amapy.cz).

Automobilem bez GPS z dálnice D8.

 1. Jeďte na sever na D8/E55 směrem na Výjezdy 72-Předlice. 
  Zpoplatněná silnice 0,4 km
 2. Vyjeďte výjezdem 72-Předlice na Chabařovice/Ústí nad Labem-Předlice/253. 
  Zpoplatněná silnice 0,4 km
 3. Z kruhového objezdu vyjeďte výjezdem 2.. 0,2 km 
 4. Odbočte doprava směrem na K Vavřinečku. 1,0 km 
 5. Odbočte doleva na K Vavřinečku. 0,2 km 
 6. Odbočte doprava na Jateční. 1,9 km 
 7. Odbočte doprava na Klíšská. 0,4 km 
EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL