CEVRAMOK

Studentské projekty

V rámci seminárních, popř bakalářských či diplomových prací se nám daří rozvíjet spolupráci se státní správou a soukromými firmami.

2013/2014

kol. studentů
Digitální průseková fotogrammetrie 

VRUR 2014

2012/2013

Radim Lanz, Tomáš Smetana, Jaroslav Voltr
3D model rozvojových území města Kadaně 

Přípravnou fází samotného modelování bylo vyčlenění základních prvků z dgn. vrstvy zapůjčené z odboru územního plánovaní na městském úřadě v Kadani.

Práce dále pokračovala vytvořením vlastních polygonových vrstev v programu Arc.Map 10. Mezi námi vytvořené vrstvy patřili: Parcely domů (parcely_ctverec), samotné domy (domy_ctverec), silnice (silnice_ctverec), cesty pro pěší (cesty_ctverec) a areály zeleně (zelen_ctverec).

Označení „ctverec“ bylo díky metodě, kterou jsme použili k tomu, aby nám v programu CityEngine vrstvy navzájem drželi pospolu a aby nebyla nutná další georeference.

Další fáze práce už probíhala v programu CityEngine 2010. Zde jsme využili již známá pravidla, která jsme použili z modelů stažených přímo v programu (modely Paříže, Pompejí, jednoduchých ulic atd.). Tyto pravidla jsme přepsali a pozměnili tak, aby byly vhodné do našeho projektu. Rovněž jsme nahráli vlastní textury střech, fasád a různých cest abychom zlepšili uživatelskou vstřícnost a reálnost projektu. Nebylo totiž možné použít textury pařížských vícepodlažních domů do našeho projektu, který byl zaměřen na zástavbu přízemních rodinných domů.

Výsledkem byl model, vytvořený „transkripcí“ známých pravidel. Náš postup by se tedy dal nazvat jako takový „princip reverzního inženýrství.

3D Kadaň 3D Kadaň 3D Kadaň 3D Kadaň 3D Kadaň

Anna Tkáčová, Kateřina Pittlová
3D model rozvojových území města Nejdku 

Cílem našeho projektu bylo vymodelování rozvojových území v územním plánu města Nejdek.  Pro zpracování projektu jsme použily program AcrMap, ArcScene a Google SketchUp. 

Postup:

  1. Plán územního plánu jsme si nahráli do programu ArcMap. Vytvořili jsme si nové polygonové vrstvy, znázorňující oblasti rozvoje v územním plánu. Polygonové vrstvy jsme si rozdělili do tří kategorií: obytné, průmyslové a rekreační, které jsme ještě rozdělili podle druhu zástavby (volné, ulicové, ojedinělé,…). 
  2. V databázi Arc ČR 500 jsme si ořízli (fce. clip) vrstevnice z okolí města Nejdek. Oříznutou vrstvu vrstevnic jsme zgeoreferencovali s vrstvou územního plánu. Následně jsme zgeoreferencovanou vrstvu vrstevnic přetvořili na rastrovou vrstvu za pomoci funkce create TIN.
  3. Následně jsme všechny vytvořené vrstvy otevřeli v programu ArcScene, kde jsme nechali rastrovou vrstvu „zvlnit“ a na model reliéfu jsme přidali polygonové vrstvy rozvojových oblastí. 
  4. V Google SketchUp jsme si vymodelovali několik typů obytných domů a průmyslových a rekreačních staveb. 
  5. Vytvořili jsme novou bodovou vrstvu na rozvojových oblastech v územním plánu. Každému bodu byly zadány parametry, podle kterých byl k příslušnému bodu přidělen model domu, který byl vytvořen v programu Google SketchUp. 
  6. Po nahrání modelů domů na „zvlněnou“ rastrovou vrstvu jsme zjistili, že některé domy nám levitují či jsou zaříznuté to terénu. Z tohoto důvodu jsme museli vytvořit novou polygonovou vrstvu, která znázorňovala parcely okolo domů. Každé parcele byly do atributové tabulky přidány hodnoty nadmořské výšky, které odpovídaly nadmořské výšce na modelu reliéfu. Pomocí funkce Edit TIN došlo k následnému upravení rastrové vrstvy reliéfu. Tímto byl problém s levitací či zaříznutím domů do terénu vyřešen.
  7. Pro lepší orientaci v modelu rozvojových oblastí územního plánu jsme přidali do modelu ještě liniovou vrstvu silnic, železnice a vodního toku řeky Rolavy. 

3D Nejdek 3D Nejdek

Jan Vopásek, František Michálek
3D model územní studie Skorotice u Ústí nad Labem 

Tento projekt byl vytvořen za pomoci programu SketchUp. Modely domů jsme vytvořili podle naší fantazie. Stromy jsou použity z databáze 3D Warehouse. V územním plánu této lokality nebyly stanoveny žádné omezení, týkající se velikosti, typu či jednotného stylu obytných domů. Projekt jsme tvořili na podkladě územního plánu vytvořeného Ing.arch.  Dianou Juračkovou. Hranice katastrů jsme zachovali, ikdyž dle územního plánu je možné katastry volně spojovat. Dle územního plánu je v oblasti Nové Skorotice 172 možných pozemků. Jsou zde naplánovány 2 oddychové zóny, dětské hřiště, sportovní hřiště. Průměrná rozloha pozemků je 1 100m2. Infrastruktura je naplánována v podélných i horizontálních směrech.

K renderování byl použit add-on programu SketchUp SU podium (30-ti denní trial verze).

Jaroslav Voltr
Vizualizace obce Kamenné (základní principy vizualizace a vytvoření modelu)

Obec Kamenné se nachází necelý kilometr jížně od Měděnce. Rozkládá se v údolí, kterému dominuje potůček a dva rybníky, které zde ke konci války museli postavit francouzští zajatci. První doložená zmínka o obci je z roku 1431. S rozvojem dolování se v Kamenné začali usazovat horníci. Elektřina byla zavedena až v roce 1937. V této době byly v obci dva obchody, trafika, škola a dvě pohostinství. Po roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a Kamenné díky tomu přišlo o všechny obyvatele. Obec se již nepodařilo dosídlit. V současné době je zde evidováno 15 rekreačních chalup a 11 chat. V zimě je toto místo odříznuto od světa o to více však vynikne idiličnost a klid tohoto místa.

Model byl vypracován v programu Google SketchUp (verze 6.4. 247). S pomocí programu Google Earth byl vytvořen podklad (ortofoto). Následné modelování budov zabralo zhruba 18 hodin práce. Samotnému modelování předcházel terénní průzkum a pořizování snímků objektů, které pak byly použity jako rastrová výplň objektů v programu. 

 

Kamenné Kamenné

 

Michal Šén
Hora Dyleň (940 m n. m.) je druhým nejvyšším vrcholem Českého lesa a jednou z jeho dominant. Nachází se v těsné blízkosti hranic s Německem, přibližně 15 km západně od Mariánských Lázní. Díky své strategické poloze, umožňující daleký rozhled do hloubi německého vnitrozemí, a tudíž i nerušený příjem radiových vln, byla od 60. let využívána Československou lidovou armádou jako jedno z mnoha stanovišť radiotechnického průzkumu na naší západní hranici. V 70. letech zde pak pro tyto účely vznikl komplex budov s charakteristickou věží, jejíž kónická nástavba byla postavena výhradně z nekovových materiálů (především ze dřeva). Zde umístěné technické vybavení sloužilo k odposlechu radiokomunikace a zaměřování pozemních i vzdušných elektronických zařízení sil NATO. Po roce 1989 vojsko základnu vyklidilo, a ta je nyní v majetku chebského Rádia Egrensis, které po přestavbě provozuje věž jako telekomunikační vysílač. Areál (a s ním i samotný vrchol hory) je proto nepřístupný, na jeho okraji je však vyhlídka a schránka s vrcholovou knihou.

Dyleň Dyleň

 

připravuje se

2010/2011

3D model KBI 3D model Libochovany 3D Klášterec n. O. 

3D Martin 3D Přísečnice

2009/2010

Digitální mapa univerzity

Mapa GOOGLE UJEP

Vizualizace zaniklé obce Přísečnice

3D vizualizace zámeckého parku v Klášterci nad Ohří

Model panského statku Hetov (M. Hora)

Galerie 3D objektů

Statek Hetov - Miroslav Hora

3D model Klášterce nad Ohří II.

Klášterec nad Ohří II. Klášterec nad Ohří 

3D model části kampusu II.

2008/2009

3D model územního plánu Tisá (Bc. Eva Berrová, Bc. Andrea Pokorná, Bc. Martin Šlajchrt)

Digitální model centra obce Tisá
3D model hradu Houska (Bc. Martin Dolejš, Bc. Lenka Klicperová, Bc. Michaela Klobásová, Bc. Hana Kytková, Bc. Hana Polanecká, Bc. Lukáš Tomsa, Bc. Ondřej Vejvoda)

Galerie 3D objektů

Hrad Houska

2008

3D model centra Klášterce nad Ohří I. (Jaromír Havlíček, Lukáš Rosulek)

3D model Klášterec n. O.

3D model části kampusu I. (objekty v ulici České mládeže)

Budova UJEP

3D model hlukové zátěže Srbice u Teplic (Jaroslav Jehlička)

Hlukové zatížení

3D model centra města Dobříše

 

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL